Dziś jest: wtorek, 1 Grudzień 2015
Get Adobe® Flash® Player

LikeBox

Zmiana terminu składania wniosków o dopłaty do paliwa rolniczego

13 stycznia 2012 o 11:19

UWAGA!!!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW

O DOPŁATY DO PALIWA ROLNICZEGO!

Od roku 2012 wnioski należy składać w niżej podanych terminach:

od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. za okres od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,

od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. za okres od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta,

w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.

w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:


2 – 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.